Categorie Bijdrage Atletiekunie (per jaar) Wedstrijdlicentie Atletiekunie (per jaar) Bijdrage Running Team Eindhoven (per kwartaal)
Junioren €17,15 €15,65 (verplicht) €47,50
Senioren / Masters €18,55 €25,05 (verplicht) €60,00
Triatleten €18,55 €25,05 (optioneel) €55,00
Recreanten €18,55 €25,05 (optioneel) €55,00
Extra kosten: Bij nieuwe leden eenmalige administratiekosten Atletiekunie €8,20
Overschrijvingskosten wedstrijdatleten €11,20
Betaling: Betreffende bedragen worden geïnd door Running Team Eindhoven via automatische incasso op bankrekening: NL39RABO0327916001