ACCOMODATIES - accomodations

Dinsdag 19:00 - 20:30


Tuesday 19:00 - 20:30

OP NOORD actief ontmoeten

 

 

Oude Bosschebaan 11

5624 AA Eindhoven

Tel: 040 256 8862

 Donderdag 19:00 -  20:30


Thursday 19:00 - 20:30

ISE International School Eindhoven

 

 

Oirschotsedijk 14B

5651 GC Eindhoven

Tel: 040 251 9437 

Vanuit het zuiden op de N2 richting Tilburg / Den Bosch:

 • Neem de afslag Eindhoven Airport
 • Na de verkeerslichten naar rechts is dit de Anthony Fokkerweg
 • Sla na de 3e verkeerslichten rechtsaf, dit is de Achtseweg Zuid
 • Neem op de rotonde de eerste afslag (ISE wordt genoemd)
 • Doorgaan tot de hoofdingang

 

From the south on the N2 towards Tilburg / Den Bosch:

 • Take the Eindhoven Airport exit
 • After the traffic lights to the right this is the Anthony Fokkerweg
 • Turn right after the 3rd traffic lights, this is the Achtseweg Zuid
 • At the roundabout take the first exit (ISE is called)
 • Continue until the main entrance

Vanuit het noorden op de N2 richting Maastricht:

 

 • Neem de afslag Eindhoven Airport
 • Na de verkeerslichten naar links, dit is de Anthony Fokkerweg
 • Sla na de 4e verkeerslichten rechtsaf, dit is de Achtseweg Zuid
 • Neem op de rotonde de eerste afslag (ISE wordt genoemd)
 • Doorgaan tot de hoofdingang

From the north on the N2 towards Maastricht:

 

 • Take the Eindhoven Airport exit
 • After the traffic lights to the left, this is the Anthony Fokkerweg
 • Turn right after the 4th traffic lights, this is the Achtseweg Zuid
 • At the roundabout take the first exit (ISE is called)
 • Continue until the main entrance

Navigatie systeem:

De toegang tot de campus is niet mogelijk via de Oirschotsedijk (afgesloten voor autoverkeer)

U moet "Achtseweg Zuid" invoeren

 

Eenmaal daar aangekomen, volg de borden "ISE hoofdingang" op de rotonde

Navigation system:

Access to the campus is not possible via the Oirschotsedijk (closed for car traffic)

You must enter "Achtseweg Zuid"

 

Once there, follow the signs "ISE main entrance" on the roundabout


 

Met het openbaar vervoer:

De ISE is bereikbaar met het openbaar vervoer

Neem busnummer 189 op het centraal station van Eindhoven

 

Deze bus brengt je rechtstreeks naar de ISE

 

By public transport:

The ISE is accessible by public transport

Take bus number 189 at the central station of Eindhoven

 

This bus takes you directly to the ISE